Khách hàng đã ký hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác, vui lòng liên hệ với bộ phận CSKH của chúng tôi để được hướng dẫn vào hệ thống "theo dõi tiến độ giao hàng" và "tình trạng hàng hóa".
Khách hàng sẽ được cấp quyền view và ghi chú lại thông tin phản hồi bằng việc bộ phận IT của Tuấn Phát Logsitics sẽ khởi tạo riêng 1 user và password bảo mật riêng cho từng khách hàng.
 

Đối tác - khách hàng