Tầm Nhìn : 
Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, Công ty Logistics Tuấn Phát phấn đấu trở thành doanh nghiệp tư nhân hùng mạnh, có chiến lược phát triển vững  bền, trường tồn và năng động, có tiềm lực hội nhập quốc tế để vươn lên tầm khu vực và Thế Giới.
Sứ mệnh :
Cung cấp các giải pháp Logistics linh hoạt, thông minh, phù hợp đáp ứng đúng nhu cầu của từng đối tượng khách hàng.
Cam Kết:
Đối với khách hàng và đối tác :
Quan tâm tới lợi ích của khách hàng trước tiên.
Đối với nhân viên :
Nhân tố con người được Ban lãnh đạo Công ty đặt lên hàng đầu.
Thương hiệu và thành công của Công ty được xây dựng từ sự tận tâm của từng thành viên trong công ty .
Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo; văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp, lịch thiệp, văn minh.
Đối với xã hội :
Thượng tôn pháp luật, đóng góp tích cực cho cộng đồng, hài hòa lợi ích công ty với lợi ích xã hội.
Triết lý kinh doanh:
Sự hài lòng của khách hàng là trọng tâm.
Sự trung thực trong kinh doanh là kim chỉ nam.
Chất lượng trong dịch vụ là cam kết.
Lấy công nghệ làm tăng chất lượng quản lý.
Con người là giá trị lớn nhất của doanh nghiệp.

Đối tác - khách hàng